06 Październik 2020

Jak utrwalać dobre nawyki żywieniowe poprzez realizację zadań kontrolnych przez Twojego pacjenta?

W zakładce ‘’analiza żywienia’’ w głównym menu programu jest ankieta, która zweryfikuje nawyki żywieniowe pacjenta. Znajduje się tam zestaw pytań m.in. czy pacjent dosładza potrawy, czy jest aktywny fizycznie, czy je ryby, czy pije alkohol. Na podstawie tego powstaną zadania kontrolne, w zakładce ‘’zadania kontrolne” w menu głównym (rys.1).
Jak utrwalać dobre nawyki żywieniowe poprzez realizację zadań kontrolnych przez Twojego pacjenta?

Możesz przekazać do druku zadania kontrolne, żeby pacjent mógł je potem systematycznie stosować.

Aby w pełni działały zadania kontrolne, trzeba wygenerować plan diety, dlatego że musimy to dopracować do jakiegoś planu. Narzuć dany plan na kalendarz, to od razu pojawią się zadania kontrolne do danego okresu.

Jak wygenerować plan? Przejdź do artykułu mówiącym o tym

Jeśli zadanie kontrolne jest źle jest opisane, albo stwierdzisz że chcesz dodać nowe zadanie kontrolne, możesz je edytować. Uwzględnić możemy nawet dyspensę taką jak niewykonany trening, czy słodka przekąska w weekend.

Podsumowując – nawyki połączone z zadaniami kontrolnym dają większy wgląd i kontrolę diety, wszystkie zmiany żywieniowe będzie mógł zapisać na wydruku, również czy zrealizował zadania.

Dzięki tej funkcji na bieżąco monitorujemy postępy pacjentów.