rpo + op + efrr
MICHAŁ NALBORSKI
Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie MICHAŁ NALBORSKI w Nysie

RPOP.12.01.00-16-0002/22

Modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach:
- marketing i sprzedaż
- produkcja i gospodarka materiałowa
- prawo, księgowość i finanse
- zasoby ludzkie.
Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

Wdrożenie przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni proces marketingowy, organizacyjny i sprzedażowy. Innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych przez firmę produktów i towarów w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia. Nastąpi automatyzacja procesów zamawiania/ofertowania, rozliczania, płatności, fakturowania.

Wartość projektu: 487 020,00 PLN
Dofinansowanie: 243 022,97 PLN
Opolskie dla rodziny