06 Październik 2020

Grupy produktów, dzięki którym precyzyjniej dobierzesz potrawy do preferencji Twojego pacjenta

W zakładce jadłospis 🡪 ‘’grupy produktów’’ podzielisz produkty na lubiane/tolerowane oraz nielubiane/nietolerowane. Możesz wybrać całe grupy/podgrupy produktów lub konkretny produkt.

Do wyboru jest 16 grup podzielonych na podgrupy, a w podgrupach są konkretne produkty.

Na przykład: mleko i przetwory mleczne w tym mleko i produkty roślinne, płyny w tym soki itd. (rys.1)

Dzięki temu, w wyszukiwarce potraw podczas tworzenia jadłospisu zawęzisz odpowiednio bazę.

Grupy produktów, dzięki którym precyzyjniej dobierzesz potrawy do preferencji Twojego pacjenta